Informacje o technologii

Inwestycja polega na kompleksowej dostawie i montażu 419 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej 1,73 MW do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Na podstawie danych otrzymanych od przyszłych użytkowników instalacji dobrano 8 zestawów solarnych:

  1. Zestaw instalacji solarnej z dwoma kolektorami zlokalizowanymi na dachu lub ścianie, wspomagającej produkcję ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym – TYP I (2 szt. kolektorów, zbiornik 240 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m² oraz dT = 30K: 2670 W – 97 szt.
  2. Zestaw instalacji solarnej z trzema kolektorami zlokalizowanymi na dachu lub ścianie, wspomagającej produkcję ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym – TYP II (3 szt. kolektorów, zbiornik 280 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m² oraz dT = 30K: 4005 W – 188 szt.
  3. Zestaw instalacji solarnej z czterema kolektorami zlokalizowanymi na dachu lub ścianie, wspomagającej produkcję ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym – TYP III (4 szt. kolektorów, zbiornik 371 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m² oraz dT = 30K: 5340 W – 86 szt.
  4. Zestaw instalacji solarnej z pięcioma kolektorami zlokalizowanymi na dachu lub ścianie, wspomagającej produkcję ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym – TYP IV (5 szt. kolektorów, zbiornik 437 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m² oraz dT = 30K: 6675 W – 17 szt.
  5. Zestaw instalacji solarnej z dwoma kolektorami zlokalizowanymi gruncie, wspomagającej produkcję ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym – TYP V (2 szt. kolektorów, zbiornik 240 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m² oraz dT = 30K: 2670 W – 6 szt.
  6. Zestaw instalacji solarnej z trzema kolektorami zlokalizowanymi gruncie, wspomagającej produkcję ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym – TYP VI (3 szt. kolektorów, zbiornik 280 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m² oraz dT = 30K: 4005 W – 12 szt.
  7. Zestaw instalacji solarnej z czterema kolektorami zlokalizowanymi gruncie, wspomagającej produkcję ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym – TYP VII (4 szt. kolektorów, zbiornik 371 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m² oraz dT = 30K: 5340 W – 12 szt.
  8. Zestaw instalacji solarnej z pięcioma kolektorami zlokalizowanymi gruncie, wspomagającej produkcję ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym – TYP VIII (5 szt. kolektorów, zbiornik 437 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m² oraz dT = 30K: 6675 W – 1 szt.