Aktualności

RSS

Wpis nr 2 (2 z 3)Więcej wpisów | |

Udostępnij

Informacja dla mieszkańców – Harmonogram podpisywania umów

09.03.2018, 19:57:18

Wójt Gminy Trzebieszów zaprasza do podpisywania umów na kolektory słoneczne. W związku z realizacją projektu pn: "Dostawa i montaż instalacji solarnych w Gminie Trzebieszów", informujemy wylosowanych mieszkańców, że rozpoczynamy procedurę podpisywania umów dotyczących wzajemnych zobowiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnego zestawu kolektorów słonecznych.

Podpisywanie umów na poszczególne rodzaje instalacji odbywać się będzie w nieprzekraczalnym terminie od dnia 16.02.2018 r. do dnia 09.03.2018 r. w pokoju nr 13 (I piętro) Urzędu Gminy Trzebieszów w godzinach urzędowania zgodnie z załączonym harmonogramem.

Do podpisania umowy niezbędne będą:

 • dowód osobisty osoby/osób podpisujących umowę,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będą montowane kolektory.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dokonanie jednorazowej wpłaty zawartej w umowie.

Kwota udziału mieszkańca jest uzależniona od wielkości zestawu solarnego:

 • dla zestawu solarnego typ I - 2 533,13 zł
 • dla zestawu solarnego typ II - 2 646,55 zł
 • dla zestawu solarnego typ III - 2 759,98 zł
 • dla zestawu solarnego typ IV - 2 873,39 zł
 • dla zestawu solarnego typ V - 2 587,34 zł
 • dla zestawu solarnego typ VI - 2 730,54 zł
 • dla zestawu solarnego typ VII - 2 835,10 zł
 • dla zestawu solarnego typ VIII - 2 949,20 zł

Zgodnie z umową, wpłaty należy dokonać przed montażem instalacji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Niedokonanie wpłaty przed montażem instalacji będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem zawartej z mieszkańcem umowy.

Wobec powyższego właściciele nieruchomości, z którymi zostały podpisane umowy proszeni są w pierwszej kolejności do:

 • uregulowania wszelkich zobowiązań wobec gminy,
 • ostatecznego dostosowania pomieszczeń i dachów do montażu kolektorów.

Osoby z listy rezerwowej będą mogły przystąpić do projektu wyłącznie w przypadku wycofania się mieszkańca z listy utworzonej podczas losowania.

Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych planowane jest w okresie od marca do czerwca 2018 r.

Celem ustalenia terminu podpisania umowy, rezygnacji z udziału w projekcie lub wyjaśnienia wątpliwości prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy z pracownikami Referatu Infrastruktury Technicznej, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - pok. 12 i 13, tel. (25) 796-03-55, w. 204 i 207, e-mail: eprzybysz@trzebieszow.gmina.pl lub msulej@trzebieszow.gmina.pl.


Do pobrania:
Harmonogram podpisywania umów
Umowa na instalacje solarne
Harmonogram podpisywania umów
Umowa na instalacje solarne