Aktualności

RSS

Strona 1 z 1, wpisów 3

itm1#3

Informacja dla mieszkańców – Podpisanie umowy na Dostawę i montaż instalacji solarnych w Gminie Trzebieszów

09.03.2018, 20:05:55

W poniedziałek 22 stycznia 2018 roku Gmina Trzebieszów podpisała umowę na dostawę i montaż instalacji solarnych w Gminie Trzebieszów z firmą ANTINUS Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 Skierniewice na kwotę 4 518 508,32 zł.

Termin realizacji wykonania prac został ustalony do dnia 10.06.2018 r.

itm1#2

Informacja dla mieszkańców – Harmonogram podpisywania umów

09.03.2018, 19:57:18

Wójt Gminy Trzebieszów zaprasza do podpisywania umów na kolektory słoneczne. W związku z realizacją projektu pn: "Dostawa i montaż instalacji solarnych w Gminie Trzebieszów", informujemy wylosowanych mieszkańców, że rozpoczynamy procedurę podpisywania umów dotyczących wzajemnych zobowiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnego zestawu kolektorów słonecznych.

Więcej

itm1#1

Informacja dla mieszkańców - Instrukcja eksploatacji instalacji solarnej

09.03.2018, 18:28:02

Przedmiotem instrukcji jest wskazanie zasad prawidłowej obsługi i eksploatacji instalacji solarnej pracującej na potrzeby instalacji c.w.u. Instrukcja eksploatacji instalacji solarnej ma na celu zapewnienie prawidłowej obsługi, uzyskania maksymalnej sprawności instalacji, zachowania ciągłości ruchu, trwałości urządzeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa w obsłudze i instalacji.

Więcej